Úspěchy našich klientů mluví za nás

Nadační fond

Poslání nadace:

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života. Pomáháme prosadit zejména činnosti směřující k rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných studentů; podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití; podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti; pomoci lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav nemohou bez pomoci druhých o sebe postarat a pomoci lidem, kteří se těžko včleňují do společnosti; podpoře vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl jakož i k obnově a zachování stávajícího kulturně-historického fondu; zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, podpoře obecně prospěšných aktivit zajišťovaných zejména obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy.

Partneři:

Pro dobrou věc si udělají čas i ti, kteří svůj pracovní den obvykle měří na minuty. O to víc si jejich pomoci vážíme a děkujeme za jakoukoli formu podpory.

Pro více informací navštivte:

www.bbhnadace.cz