Úspěchy našich klientů mluví za nás

Reference

Každý případ vnímáme jako výzvu a jsme připraveni ji naplnit se stejným nasazením jako ty předešlé. Naše historie, prestižní ocenění a úspěchy našich klientů mluví za nás.

Zde jsou jen některé z mnoha případů, kdy jsme hájili právo a zájmy našich klientů ve složitých prestižních kauzách:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Skupina AnaCap  Logo Skupina AnaCap

BBH poskytovala komplexní právní poradenství společnostem ze skupiny AnaCap

BBH poskytovala komplexní právní poradenství společnostem ze skupiny AnaCap (AnaCap FP GP Limited, Equa Group Limited a Equa Financial Limited) a zastupovala je při řízení o získání souhlasu ČNB s ovládnutím etablovaného člena českého bankovního trhu, společnosti Banco Popolare Česká republika, a.s. Jedná se o výjimečnou událost a zcela zásadní případ v oblasti regulace českého bankovního trhu, neboť vůbec poprvé v historii byl ČNB udělen souhlas k ovládnutí české banky private equity strukturou investující peněžní prostředky svěřené jí desítkami renomovaných institucionálních investorů z celého světa.

PPF banka a.s.  Logo PPF banka a.s.

BBH Praha působila jako právní poradce pro společnost PPF banka a.s. v souvislosti s financováním skupiny Energo Pro při akvizici s EO.N Bulharsko

BBH Praha působila jako právní poradce pro společnost PPF banka a.s. v souvislosti s financováním skupiny Energo Pro při akvizici s EO.N Bulharsko, byla to jedna z největších bulharských M & A transkací v roce 2012. BBH byla zapojena mimo jiné do strukturování a přípravy komplexní transakční dokumentace zahrnující unikátní balíček zajištění napříč čtyřmi jurisdikcemi. BBH byla také zodpovědna za koordinaci všech zúčastněných právních poradců z každé jurisdikce.

Dokumentace a financování bylo připraveno a realizováno v rekordně krátké době.

Exportní financování  

V průběhu posledních let BBH působila jako právní poradce několika tuzemských bankovních domů v řadě případů exportního financování v celkovém objemu přes 300 mil EUR.

V průběhu posledních let BBH působila jako právní poradce několika tuzemských bankovních domů v řadě případů exportního financování v celkovém objemu přes 300 mil EUR. Zásadní výhodou BBH v tomto ohledu je fyzická přítomnost BBH jak v ČR, tak i na Slovensku a v Ruské federaci doplněná sítí spolupracujících advokátních kanceláří napříč regionem CEE a CIS. Díky této skutečnosti je BBH schopna poskytnout plnohodnotný právní servis v nejvyšší kvalitě i v destinacích, kde nemá zřízenou pobočku.

Energetické právo

ČEZ a.s.  Logo ČEZ a.s.

Naše kancelář dlouhodobě poskytuje skupině ČEZ právní poradenství v řadě oblastí týkajících se energetického práva

Naše kancelář dlouhodobě poskytuje skupině ČEZ právní poradenství v řadě oblastí týkajících se energetického práva. Od roku 2009 jsme poskytovali společnosti právní poradenství v souvislosti s akvizicí a výstavbou všech významných fotovoltaických projektů, které ČEZ realizoval v České republice; v této souvislosti jsme se mimo jiné jako výhradní právní poradci podíleli na realizaci čtyř z pěti největších fotovoltaických elektráren v České republice a s výkonem přesahujícím 100 MW.

ČEZ a.s.  Logo ČEZ a.s.

BBH působila jako právní poradce pro strukturování, přípravu a realizaci projektu samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů pro skupinu ČEZ a.s.

BBH působila jako právní poradce pro strukturování, přípravu a realizaci projektu samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů pro skupinu ČEZ a.s. Fond zastřešuje investice skupiny ČEZ do obnovitelných energetických zdrojů. Projekt byl jedinečný ve vytváření nové investiční struktury v oblasti obnovitelných zdrojů, kdy tzv. „boom“ výstavby jednotlivých zdrojů proběhl v České republice v letech 2009 a 2010. Aktiva byla do Fondu převedena prostřednictvím akvizice aktiv a společností v rámci skupiny ČEZ. BBH se podílela na přípravě procesu vytváření struktury, získání všech příslušných regulatorních souhlasů a přípravy související transakční dokumentace, nastavování interních procesů Fondu a komplexní poradenství při zahájení činnosti Fondu.

Insolvence a Restrukturalizace

THE BANK OF NEW YORK MELLON, Mezinárodní držitelé dluhopisů  Logo THE BANK OF NEW YORK MELLON, Mezinárodní držitelé dluhopisů

Zastupování mezinárodních držitelů dluhopisů a svěřeneckého správce THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH.

Zastupování mezinárodních držitelů dluhopisů a svěřeneckého správce THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH. BBH poskytuje právní servis svěřeneckému správci a držitelům dluhopisů společnosti SAZKA v souvislosti s insolvenčním řízením společnosti SAZKA. Dále BBH zastupuje svěřeneckého správce jako největšího zajištěného věřitele SAZKA s pohledávkou ve výši téměř 5 miliard Kč. BBH zajišťuje vypořádání a uspokojení držitelů dluhopisů, které zahrnují významné mezinárodní finanční instituce, v tuto chvíli je to nejrozsáhlejší insolvenční řízení na českém trhu. Objem přihlášených pohledávek dosahuje 42 miliard Kč. Transakce je unikátní tím, že jde o insolvenční řízení o největší hodnotě, která kdy byla v České republice a SAZKA byla jednou z prvních společností, která vydání dluhopisů (eurobondů) tohoto typu nabídla ve střední a východní Evropě.

SYNER s.r.o.  Logo SYNER s.r.o.

Zastupujeme SYNER s.r.o. ve velmi komplikovaném insolvenčním řízení vedeném proti společnosti PALCOR CZECH s.r.o.

Zastupujeme SYNER s.r.o. ve velmi komplikovaném insolvenčním řízení vedeném proti společnosti PALCOR CZECH s.r.o. Náš klient je největším přihlášeným nezajištěným věřitelem PALCOR. Přihlášené pohledávky všech věřitelů dosahují výši v řádech miliard korun českých, mimo jiné i ze strany zúčastněných syndikovaných bank. Jednou z klíčových otázek je stanovení aktiv tvořících majetkovou podstatu, a to zejména zda outletové centrum Galleria Moda, které se nachází v Tuchoměřicích blízko letiště Ruzyně, má být zahrnuto do majetkové podstaty nebo nikoliv. Insolvenční řízení je a bude komplikované zejména kvůli incidenčním sporům o rozsah majetku tvořícího podstatu, přihlášených pohledávek věřitelů o platnosti / účinnosti právních úkonů a kvůli dalším souvisejícím právním sporům.

PPF a.s.  Logo PPF a.s.

BBH zastupuje společnost Glancus Investments Inc. jako věřitele a člena věřitelského výboru v insolvenčním řízení dlužníka ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

BBH zastupuje společnost Glancus Investments Inc. jako věřitele a člena věřitelského výboru v insolvenčním řízení dlužníka ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. Jde o jedno z nejvýznamnějších v současnosti probíhajících insolvenčních řízení v České republice, do kterého se promítá řada mezinárodních aspektů, a které ovlivňuje komplikovaná struktura společností ze skupiny dlužníka.  ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. podniká v oblasti developmentu a provozu nemovitostí a její cenné papíry byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Kapitálové trhy

EP Energy a.s.  Logo EP Energy a.s.

BBH působila jako právní poradce emitenta - EP Energy a.s. - pro české a slovenské právo

BBH působila jako právní poradce emitenta - EP Energy a.s. - pro české a slovenské právo v souvislosti s přípravou a nabídkou zajištěných eurobondů ve výši 500 mil. EUR.Transakce byla vypořádána a umístěna v říjnu 2012 a BBH asistovala nejen při vypracováním nabídkového dokumentu, ale především při strukturování zajištění dluhopisů a jejich propojení s úvěrem poskytnutým EP Energy při využití stejného zajištění. Z tohoto pohledu, to byla jedinečná a průkopnické transakce.

České dráhy a.s.  Logo České dráhy a.s.

BBH působila jako český právní poradce aranžéra a upisovatelů

BBH působila jako český právní poradce aranžéra a upisovatelů v čele s Barclays v souvislosti s vydáním a nabídkou eurobondů společnosti České dráhy a.s. v celkovém objemu 300 mil. EUR. Eurobondy byly vydány a umístěny v červenci 2012.

Raiffeisenbank a.s.  Logo Raiffeisenbank a.s.

BBH působila jako právní poradce aranžéra

BBH působila jako právní poradce aranžéra Raiffeisenbank a.s. při strukturování a přípravě dluhopisového programu společnosti Česká pojišťovna a.s. v celkovém objemu až 10 miliard CZK.

M&A, Korporátní právo

PPF Group N.V.  Logo PPF Group N.V.

BBH jednala jako poradce PPF Group N.V. při akvizici 50 procent mínus jedna akcie ve skupině Eldorado

BBH jednala jako poradce PPF Group N.V. při akvizici 50% mínus 1 akcie ve skupině Eldorado, největším ruském prodejci spotřební elektroniky. PPF získala zbývající podíl od svého joint venture partnera, Igora Yakovleva, zakladatele skupiny Eldorado poté, co v roce 2009 získala kontrolní podíl ve společnosti Eldorado v rámci výměny dluhu v hodnotě 300 milionů dolarů za akcie.

PPF Real Estate Holdings B.V  Logo PPF Real Estate Holdings B.V

BBH působila jako právní poradce PPF Real Estate při akvizici majoritního podílu v "South Gate", jednom z největších logistických parků v Moskvě, Ruská federace, nacházející se v oblasti Demodědovo.

BBH působila jako právní poradce PPF Real Estate při akvizici majoritního podílu v "South Gate", jednom z největších logistických parků v Moskvě, Ruská federace, nacházející se v oblasti Demodědovo. Transakce se realizovala několik měsíců. Transakce byla zahájena zajištěním dluhového financování akvizice ze strany PPF Real Estate, a to pro nabytí projektu ze strany tehdejších minoritních akcionářů. Dluhové financování bylo následně konvertováno v  majoritní podíl v joint-venture společnosti nově založené vlastníky projektu a PPF Real Estate. BBH působila jako strukturující právní poradce a účastnila se na přípravě a vyjednávání smluvní dokumentace. Kromě toho BBH poskytovala poradenství klientovi v řízení před příslušným antimonopolním úřadem, které souviselo s akvizicí podílu v projektu.

B&B Electronics Limited  Logo B&B Electronics Limited

BBH poskytovala společnosti B&B Electronics Limited komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí 100% obchodního podílu v české společnosti Conel s.r.o., leadera na trhu mobilních komunikačních zařízení

BBH poskytovala společnosti B&B Electronics Limited komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí 100% obchodního podílu v české společnosti Conel s.r.o., leadera na trhu mobilních komunikačních zařízení, zejména systémů pro bezdrátový přenos dat, bezdrátových datových modemů, tzv. „chytrých sítí“ a telemetrických systémů, jejíž produkty byly již před touto transakcí distribuovány do celé řady zemí po celém světě.  Společnost Conel s.r.o. se tak stala součástí rychle rostoucí mezinárodní skupiny společností zabývajících se rozvojem a výrobou technologií bezdrátové komunikace.

Právo nemovitostí

BELL & BLAKE TRADING LIMITED  

BBH zastupovala společnost Bell & Blake Trading Ltd. jako akcionáře společnosti NAVETINA a.s., založené a existující podle českého práva, jež je vlastníkem hodnotově významného portfolia pozemků v okolí hl. města Prahy.

BBH zastupovala společnost Bell & Blake Trading Ltd. jako akcionáře společnosti NAVETINA a.s., založené a existující podle českého práva, jež je vlastníkem hodnotově významného portfolia pozemků v okolí hl. města Prahy. Role BBH zahrnovala strukturování transakce s použitím opčního aranžmá, včetně financování akvizice v části týkající se struktury zajištění takového financování, a dále přípravu, negociaci a asistenci v provádění smluvní dokumentace k projektu.

PPF Real Estate Holding B.V.  Logo PPF Real Estate Holding B.V.

BBH vystupovala jako právní zástupce společnosti PPF Real Estate Holding B.V. v souvislosti s nabytím majoritního podílu na projektu výstavby ledního stadionu a nákupního centra ve čtvrti Mitino, Moskva

BBH vystupovala jako právní zástupce společnosti PPF Real Estate Holding B.V. v souvislosti s nabytím majoritního podílu na projektu výstavby ledního stadionu a nákupního centra ve čtvrti Mitino, Moskva, Ruská federace. BBH dále poskytovala poradenství v souvislosti s ustanoveními smlouvy o úvěru zajištěném akciemi společnosti s cílem financování nákladů projektu.

E.P.K.- IMMO s.r.o.  

BBH úspěšně zastupovala společnost E.P.K. – IMMO s.r.o. jako vlastníka souboru lukrativních pozemků

BBH úspěšně zastupovala společnost E.P.K. – IMMO s.r.o. jako vlastníka souboru lukrativních pozemků na pražském Střížkově při komplexním řešení jejích vztahů se společností zabývající se developerskou činností. Případ se týkal sjednané budoucí akvizice společnosti E.P.K. – IMMO s.r.o. ze strany developera za účelem výstavby developerského projektu na daných nemovitostech. Developer se ze sjednané transakce pokusil vyvázat. V následném sporu o oprávněnosti takového postupu převzala BBH právní zastoupení společnosti E.P.K. – IMMO s.r.o., kterou zastupovala v sérii souvisejících soudních sporů i v paralelních jednáních o smírném řešení situace. Případ vyústil v komplexní narovnání vzájemných vztahů mezi naším klientem a developerem, v jehož rámci došlo mj. k prodeji předmětných nemovitostí developerovi. BBH zastupovala E.P.K. – IMMO s.r.o. nejen ve zmíněných soudních řízeních, ale i ve všech ostatních aspektech případu, včetně vyjednání a přípravy komplexní smluvní dokumentace související s narovnáním vzájemných vztahů.

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Arbitráž podle UNCITRAL  Logo Arbitráž podle UNCITRAL

Zastupovali jsme významné české investory v oblasti energetiky v rozhodčím řízení proti nadnárodním společnostem ohledně porušení akcionářské smlouvy.

Zastupovali jsme významné české investory v oblasti energetiky v rozhodčím řízení proti nadnárodním společnostem ohledně porušení akcionářské smlouvy. Hodnota sporu přesahovala 800 mil. EUR.

Elektrárny Opatovice, a.s.  Logo Elektrárny Opatovice, a.s.

BBH je poradcem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s významného nezávislého výrobce tepla

BBH je poradcem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s, významného nezávislého výrobce tepla a elektrické energie v mediálně velmi sledovaném sporu se společností Czech Coal, a.s, předním producentem hnědého energetického uhlí v České republice, týkajícího se ukončení dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky uhlí do elektrárny provozované klientem. Náš klient požaduje obnovení dodávek uhlí od společnosti Czech Coal, a.s. a náhradu škod souvisejících s předchozím přerušením dodávek. Bylo vydáno předběžné opatření, které je příznivé pro našeho klienta a na jehož základě Czech Coal, a.s. obnovil dodávky uhlí.

Jihomoravský kraj  Logo Jihomoravský kraj

BBH úspěšně zastupovala Jihomoravský kraj jako žalovaného ve sporu o náhradu škody

BBH úspěšně zastupovala Jihomoravský kraj jako žalovaného ve sporu o náhradu škody, která měla být údajně způsobena provozovateli autobusové dopravy v souvislosti se zajištěním základní dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje a plněním závazku veřejné služby v oblasti autobusové dopravy. BBH převzala zastoupení Jihomoravského kraje od předchozího právního zástupce po několika letech probíhajícího sporu krátce před rozsudkem soudu první instance. Po nepříznivém rozhodnutí prvoinstančního soudu podala BBH jménem svého klienta odvolání a úspěšně zastupovala Jihomoravský kraj v odvolacím řízení. Odvolací soud změnil rozsudek soudu první instance tak, že odvolání BBH vyhověl a žalobu o náhradu škody podanou proti Jihomoravskému kraji v plném rozsahu zamítl.

Soutěžní právo

Ministerstvo vnitra ČR  Logo Ministerstvo vnitra ČR

BBH spolupracovala na zajištění komplexních právních služeb pro Ministerstvo vnitra ČR

BBH byla zapojena v poskytování rozsáhlého a komplexního poradenství Ministerstvu vnitra ve spojení s organizací centrálního nákupu datových a hlasových služeb pro všechny ústřední orgány státní správy (státní, municipální a veřejné organizace). Naše dlouhodobé zapojení zahrnuje zajišťování Telco týkající se poradenských služeb, přípravy podmínek k veřejným nabídkám a zadávací dokumentaci, vedení nabídek, vyjednávání jednotlivých smluv a poskytování důkladných posudků v několika podobných případech. Odhadovaný objem transakce je přibližně 410 mil. EUR v příštích 4 letech.

Česká pošta s.p.  Logo Česká pošta s.p.

Zastupování klienta v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele

Zastupování klienta v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úklidové služby“ a „Dodávky designového nábytku“.

TMT

Česká kancelář pojistitelů  Logo Česká kancelář pojistitelů

Ochranna osobních údajů

BBH se jako právní poradce České kanceláře pojistitelů (profesní organizace všech pojistitelů na území České republiky) podílela na vytvoření centrální databáze škod v povinném ručení. Tato databáze vytvořená a spravovaná Českou kanceláří pojistitelů umožňuje všem pojistitelům sdílet a analyzovat informace a osobní údaje o uživatelích motorových vozidel a předcházet tak vzniku pojistných podvodů a tzv. „bonusové/malusové turistice“.

Home Credit a.s.  Logo Home Credit a.s.

Ochrana osobních údajů: BBH poskytovala komplexní právní poradenství ohledně sekundárního zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů: BBH poskytovala komplexní právní poradenství ohledně sekundárního zpracování osobních údajů. Kromě toho BBH poskytovala též právní poradenství v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci sekuritizační transakce společnosti Home Credit a.s. Tato transakce zahrnovala analýzu problému navrhování a konzultaci pro optimální rozhodnutí před ÚOOÚ a přípravu nezbytných dokumentů.

PPF banka, a.s.  Logo PPF banka, a.s.

BBH se účastnila založení služby této banky, která zahrnovala řešení otázek týkajících se přípravy standardní smluvní dokumentace a otázek ohledně užívání osobních údajů

BBH se účastnila založení služby této banky, která zahrnovala řešení otázek týkajících se přípravy standardní smluvní dokumentace a otázek ohledně užívání osobních údajů. Součástí byla také účast ve finanční transakci, která zahrnovala  řešení otázek týkajících se osobních údajů (např. faktoringové transakce).